Visit Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN).

हाम्रो लक्ष्य

आदिवासी जनजातिको अधिकार रक्षा, प्रबद्र्धन र संरक्षण गर्ने ।

हाम्रो साझेदारहरू