Visit Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN).

हामी को हौं

We conduct awareness raising and knowledge exchange event and interaction with Indigenous Peoples

Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) is the one and only umbrella organization of all the Indigenous Peoples of Nepal. It was established in 1991. Main objective of NEFIN is to safeguard Indigenous Peoples’ rights. It has national and international chapters namely Province Coordination Councils (PCCs) in all 7 provinces, District Coordination Councils (DCCs) in 72 districts, more than 3,000 Village Coordinating Councils (VCCs), 13 affiliated federations of Indigenous journalists, Indigenous youth, students, film maker, lawyer etc., and abroad-chapters in more than 22 countries.

NEFIN started “NEFIN Climate Change Partnership Program” in 2009 with the objective of getting recognition and optimization of Indigenous Peoples contribution in climate actions. In accordance with its objectives NEFIN Climate Change Program undertakes advocacy, information dissemination, awareness raising and capacity building activities for and with Indigenous Peoples including of Indigenous women and youth, in climate action, biodiversity, natural resource management and other so-called development work.

NEFIN Climate Change Program works in partnership with communities, national and international organizations of Indigenous Peoples and the organizations working for Indigenous Peoples. It follows policy formulation processes in the country and also the United Nations negotiations including United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), UN Convention on Biological Diversity, Green Climate Fund (GCF), for the recognition of Indigenous Peoples’ contribution and protection of their rights. NEFIN Climate Change Program puts its effort to educate people about distinct contexts and contributions of Indigenous Peoples in maintaining social and environmental integrity with overall wellbeing of human and all being in the planet Earth. 

हाम्रो लक्ष्य

आदिवासी जनजातिको अधिकार रक्षा, प्रबद्र्धन र संरक्षण गर्ने ।

हाम्रो उदेश्यहरु
जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतासम्वन्धी कार्यका लागि प्रभावकारी रुपमा आदिवासी जनजाति संलग्नताबारे अभिबृद्धि गर्ने ।
जलवायु कार्य, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापनमा आदिवासी जनजातिको ज्ञान प्रणाली, जीवन पद्धती, अधिकार र योगदानको पहिचान, सम्मान र संरक्षणका लागि वकालत गर्ने ।
जलवायु कार्य, जैविक विविधता र आदिवासी जनजातिको बारेमा सूचना दस्तावेजीकरण र वितरण गर्ने ।
आदिवासी सम्पदा, अर्थतन्त्र र उनीहरुको सम्वन्धलाई प्रकृतीसंग पुर्नताजगी गर्ने ।
हाम्रो उदेश्यहरु
जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतासम्वन्धी कार्यका लागि प्रभावकारी रुपमा आदिवासी जनजाति संलग्नताबारे अभिबृद्धि गर्ने ।
जलवायु कार्य, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापनमा आदिवासी जनजातिको ज्ञान प्रणाली, जीवन पद्धती, अधिकार र योगदानको पहिचान, सम्मान र संरक्षणका लागि वकालत गर्ने ।
जलवायु कार्य, जैविक विविधता र आदिवासी जनजातिको बारेमा सूचना दस्तावेजीकरण र वितरण गर्ने ।
आदिवासी सम्पदा, अर्थतन्त्र र उनीहरुको सम्वन्धलाई प्रकृतीसंग पुर्नताजगी गर्ने ।
हाम्रो समुह
banner-10

टुङ्गा भद्र राई

निर्देशक

banner-10

अशोक परियार

प्रशासन तथा बित्त प्रबन्धक

banner-10

संगिता लामा

सञ्चार आधिकृत

banner-10

माङगेनाहाङ आङदेम्बे

आर्थिक तथा लजिस्टिक सहायक

banner-10

छिरीङ वाङ्मो गुरुङ

परियोजना संयोजक

banner-10

Ms. Bhutila Sherpa

लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण (जीईएसआई) र सेफगार्ड आधिकृत

हाम्रो साझेदारहरू
हाम्रो सहयोगी संस्थाहरु