Visit Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN).

सचेतना निर्माण र क्षमता अभिबृद्धि

हामी आदिवासी जनजातिहरुलाई उनीहरुको हक अधिकार सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछौं र जलवायु परिवर्तनमा योगदान पुरयाउंछौं ।

हामी राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र स्थानीय स्तरमा आदिवासी जनजातिहरुसंग प्रशिक्षण, कार्याशाला गोष्ठी र संवाद संचालन गर्दछौं । आदिवासी महिला, पुरुष र युवा लगायतलाई जलवायु परिवर्तनमा उनीहरुको अधिकार बुझ्न सक्षम हुने र सशक्तिकरण गर्ने लक्ष्य राख्दछौं ।

सचेतना निर्माण र क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी क्रियाकलापहरु
Capacity Building of Indigenous Peoples for REDD+ Implementation in Nepal

To inform and share the objectives, activities, target communities, and the overall goal of the program, wi...

MORE
Orientation Program on Climate Change and REDD+ for Radio Program Producer/ Presenter

On Climate Change and REDD+ for Radio Program Producer/ Presenter

MORE
Community Based REDD + Regional Level Trainings

The target participants of regional level trainings were Indigenous leaders

MORE
Refreshment Training on “Climate Change, REDD and Indigenous Peoples” For Community Radio Producer

To disseminate updates on REDD safeguards and indigenous peoples rights.

MORE
Community Based Carbon Measurement and Inventory Training

To develop capacity on Climate Change and REDD+

MORE
National ToT on Climate Change , REDD+ and Indigenous Peoples’ Concern

30 participants from different indigenous people’s organizations were trained in this training program.

... MORE
Refreshment Training on Climate Change, REDD Plus and Indigenous Peoples’ Concern

Two day refreshment training programme on “Climate Change REDD+ and Indigenous Peoples Concernat

MORE
Community based REDD + National ToT

16-18 Jan, 2013 Nagarkot, Bhaktapur

MORE
Community Based REDD+ Regional Training

The main objectives of the training were to build the capacity of the Indigenous leaders.

MORE
Awareness Raising and Capacity Building at Communities

NEFIN Climate Change Partnership Program in partnership with NEFIN DCC Dhankuta conducted a two-days traini...

MORE