School Program बिद्यालय कार्यक्रमहरु

School Program बिद्यालय कार्यक्रमहरु
जलवायु परिवर्तन र यसले आदिवासी जनजाति र अन्य स्थानिय समुदायमा पारेको प्रतिकूल प्रभावका सम्वन्धमा नयाँ पुस्तालाई शिक्षीत गर्नको लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी लाने उद्धेश्यले कक्षा ४ र ५ को सामाजिक अध्ययन विषयमा ३२ पाठ्यभारको जलवायु परिवर्तन रेड र आदिवासी जनजाति शीर्षकमा पाठ्य पुस्तक तयार गरि लागु गरिसकेको छ । यसरी तयार गरिएका स्थानीय पाठ्क्रम यसका प्रभावकारीतालाई अन्य ठाँउका विद्यालयहरुमा पनि लागु गर्दै जाने योजना रहेको छ ।
Share It
School Program बिद्यालय कार्यक्रमहरु को क्रियाकलाप
  • बिद्यालय कार्यक्रमहरु

    जलवायु परिवर्तन र यसले आदिवासी जनजाति र अन्य स्थानिय समुदायमा पारेको प्रतिकूल प्रभावका सम्वन्धमा नयाँ पुस्तालाई शिक्षीत गर्नको लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी लाने उद्धेश्यले कक्षा ४ र ५ को सामाजिक अध्ययन विषयमा ३२ पाठ्यभारको जलवायु परिवर्तन रेड र आदिवासी जनजाति शीर्षकमा पाठ्य पुस्तक तयार गरि लागु गरिसकेको छ । यसरी तयार गरिएका स्थानीय पाठ्क्रम […]

    विस्तृतमा
  • सबस्क्राइब न्यूजलेटर

  • हाम्रो मासिक न्यूजलेटर सबस्क्राइब गर्नुहोस