Community Radio Program समुदायिक रेडियो कार्यक्रमहरु[:]

Community Radio Program समुदायिक रेडियो कार्यक्रमहरु[:]
जलवायु परिवर्तन रेड र यसले आदिवासी जनजातिहरुममा पारेको र पार्न सक्ने प्रभाव सम्विन्धीमा वृहतरुपमा आदिवासी जनजातिहरुलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हाल महासंघले २० वटा जिल्लाहरुमा सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । अधिकांश कार्यक्रमहरु स्थानीय सन्दर्भ, भाषा, साँस्कृति र सामाजिक मुल्य मान्यतामा आधारित रही तयार पारिएको छ ।
Share It
Community Radio Program समुदायिक रेडियो कार्यक्रमहरु[:] को क्रियाकलाप
  • सबस्क्राइब न्यूजलेटर

  • हाम्रो मासिक न्यूजलेटर सबस्क्राइब गर्नुहोस