Forest Mapping and Territory Delineation

Forest Mapping and Territory Delineation
रेडको सन्दर्भमा सीमाङ्कन अति महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ। यसले क्षेत्र निर्धारण गरी वनमा कति कार्वन संचिती रहेकेा छ भन्ने कुरा देखाउँदछ। वनको नक्साङ्कनले वन भित्र उपलब्ध वन पैदावरहरुको अवस्था, वनको घनत्व र वनको वितरण सम्वन्धी आँकलन गर्दछ भने वन नक्साङ्कनले कार्वन संचितीको अनुमान पनि गर्दछ। त्यसैले वन नक्साङ्कन र सीमाङ्कन रेड फरेष्ट्रीको लागि अति महत्वपुर्ण मानिन्छ। यसकारण लमजुङ्गको नमुना क्षेत्रलाई कार्वन मौज्दातको लागि नक्साङ्कन र सीमाङ्कन गर्ने मुख्य स्थलको रुपमा लिएको छ।
Share It
Forest Mapping and Territory Delineation को क्रियाकलाप
  • सबस्क्राइब न्यूजलेटर

  • हाम्रो मासिक न्यूजलेटर सबस्क्राइब गर्नुहोस