Advocacy

Advocacy
जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी वकालत र पैरव ीगर्ने उद्धेश्यले सम्वन्धित सरोकारवाला संघ संस्थाहरुलाई प्रकाशित सूचना तथा जानकारीमुलक सामग्रीहरुको वितरण गरि सकेको छ । सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरु जस्तै सामुदायिक रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रमबाट सूचना तथा जानकारीहरुको प्रसारण आदिवासी जनजाति समुदायमा जलवायु परिवर्तन र रेड सम्वन्धि जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम भईरहेको छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई सचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास गर्न मात्र नभई सरोकारवाला सरकारी निकायहरु र अन्य सम्वन्धित संघ संस्थाहरु,  स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार, आइएलो महासंन्धी १६९ ९क्ष्ीइ अ ज्ञटढ० र युएनड्रिप ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० ले आदिवासी जनजातिहरुको लागि प्रत्याभूत गरेका अधिकारको सुनिश्चितता जलवायु परिवर्तन र रेड सम्वन्धी वन्न गइरहेको राष्ट्रिय रेड रणनीतिमा वकालत र पैरवी गर्दै आईरहेको छ ।
Share It
Advocacy को क्रियाकलाप
    Page 1 of 212
  • सबस्क्राइब न्यूजलेटर

  • हाम्रो मासिक न्यूजलेटर सबस्क्राइब गर्नुहोस